KLUBBMÄSTARE


Peruddens Brother In Arms

( e:Vesterlygn's Token Of Clyde u: NORJCH Peruddens Jaktliga Freja)

PERUDDENS WILL TO PLEASE

E: Weljesten Geronimo Au U: NORD JCH Peruddens Jaktliga Freja

Grattis ! Riita & Willis


Willis fick 127,5 poäng i lyd kl 1 Och blev nr 2 i klassen.Diplomerad vårdhund

24/5

Grattis Ann-Sofie och Assar lycka till med nya jobbet

Peruddens Eldiga Kis

(E: NORD JCH Sörgoldens Solo U:Peruddens Eldiga Elda)