J-Kullen

    PERUDDENS KENNEL

     Goldenretriever med passion för.

J- Kullen


7 pojkar & 1 flicka

mellan

RR SJCH SUCH H-Dalens Riina och FINJCH Vipulan Ukko

 


Valparna 7/½ vecka