Eldas - Kull

    PERUDDENS KENNEL

     Goldenretriever med passion för.

Elda / Solo- Kullen
Faderns regnr   Faderns namn


S34789/2008      FI JCH SE JCH SÖRGOLDENS SOLORegnr              Namn                                  Kön   HD/AD   Jakt             WT                Lyd/Viltspår            Uts  MH - FB -BPH


SE40553/2013  Peruddens Eldiga Kis           H    A/Ua   

SE40552/2013  Peruddens Eldiga Kille         H    B/Ua

SE40547/2013  Peruddens Eldiga Flamma   T    C/ ua    1 :a Pris Ökl

SE40548/2013  Peruddens Eldiga Spätta    T     A/ 1

SE40549/2013  Peruddens Eldiga Böna       T

SE40550/2013  Peruddens Eldiga Fjälla       T     C/ ua    2:a Pris Nkl

SE40551/2013   Peruddens Eldiga Donna     T     C/ua     2 :a Pris Ökl                                                                   Suff